• erkan@agritedaviunitesi.com
  • 0 534 859 51 73
  • Uz.Dr.Erkan TEYİN

Boyun Bel Fıtığı ve Tedavi Yöntemleri

Boyun Bel fıtığı nedir ?

 Boyun Bel omur kemikleri bir kanal oluşturacak şekilde üst üste sıralanışlardır. Bu kanaldan omurilik geçer. Omurilikten her omur kemiğinin kenarından geçerken ağaç dalları gibi sinir çıkar ve gövde ve bacaklara doğru uzanır. Omur kemiklerinin arasında rahat hareket yapmamızı sağlayan yastıkçıklar vardır. Bu yastıkçıkların içi jel benzeri, yumuşak kauçuk benzeri bir yapıdadır. Dışı ise sağlam bir zar tabakasından oluşmuştur. Eğer bu yastıkçıklar omurun kanalına doğru bir balonlaşma yaparsa buna bel fıtığı denir. Bu balonlaşma omuriliğe veya omurilikten çıkan sinirlere bası yapmaya başlarsa ağrı şikayetleri başlar. Bel fıtığının ağrısı etkilenen sinir boyunca ilerler. Mesela topumuza dizimize doğru ağrı ilerler. Sadece belde olan ağrı varsa başka bel hastalıklarını da düşünmek doğru olur.

Neden Boyun bel fıtığı tanısı konmuş hasta fazla? MR (emar) tanı koymaya yeterli mi ?

 Belli ağrıyan hasta doktora başvurduğunda MR (emar)çekiliyor. MR da yastıkçıkta bir fıtıklaşma görüldüğü anda bel fıtığı tanısı konuyor. Oysa hastaların muayenesi bel fıtığı ile uyumlu olmuyor. Hastalara tanı MR(emar) filmi üzerinden konulması sebebi ile sorun yaşanıyor. Oysa hiç boynu beli ağrımamış yüz kişinin MR filmi çekilse 60 tanesinde boyun bel fıtığı gözleniyor. Yani MR tek başına tanı koymaya yeterli değil. İyi bir muayene daha iyi bir fikir verir. Muayene ile uyumlu olan, aynı hastalığı işaret eden MR ise çok anlamlıdır.

BEL FITIĞI TANISI KONMUŞ HASTADA TEDAVİ NASIL PLANLANMALIDIR ?

 Daha önce belirttiğimiz kırmızı bayrak bulguları yoksa (kaka ve şiş kaçırma, makat ve cinsel organlarda uyuşukluk, hızla artan bacaklarda uyuşukluk ve kuvvet kaybı ) fizik tedavi denenmelidir. Fizik tedaviden hasta fayda görmezse küçük girişimsel işlemler uygulanmalıdır. Küçük girişimsel işler demek ile iğne ile röntgen altında uygulanan tedavilerden bahsediyoruz. Bu iğnelerin bir kısmından sinirleri rahatlatacak ilaçlar verilirken bir kısmı ile de yüksek teknolojili elektrikli cihazlar kullanarak tedavi yapılır. Hangi tedavinin kullanılacağı hastanın da beklentisi göz önüne alınarak ağrı hekimince belirlenir.

BEL FITIĞINDA İLAÇLI SİNİR RAHATLATMA VE İLTİHAP DAĞITICI İĞNELER NASIL ETKİ GÖSTERİR. NE ZAMAN KULLANILIR ?

 Fıtıklaşan disk(yastıkçık) sinirlere bası yapar, ayrıca disk içinden çıkan disk sıvısı da sinirlerde mikropsuz bir iltihap yaratır. Bu iltihap sinir çevresinde nedbe dokusu yaratır. Bu nedbe sinirin daha da sıkışmasına sebep olur. Röntgen altında sinir köküne ve disk çevresine iltihap dağıtıcı ilaç vererek iltihabın azalmasına ve nedbe dokusunun gerilemesini sağlarız. Biz bu işleme Epiduroplasti diyoruz. Bazı hastalarda sadece iğne ile tek seans uygularken daha kötü hastalarda katater dediğimiz ince bir boru yerleştirerek üç günlük tedavi yaparız. Tek seanslık iğne uygulaması aralıklı olarak iki defa yapılan hastanın 12 ay ile 36 ay arasında ağrısız dönem geçirme şansı % 80 civarındadır.

İĞNE KULLANILARAK YAPILAN DİĞER TEDAVİLER NELERDİR ?

 Nükleoplasti son dönemde çok moda olan diğer bir yöntemdir. Halk arasında bunu disk (fıtık) buharlaştırma olarak bilinmektedir. Fıtıklaşmış diskin içine röntgen altında girilir. Ve belli bir kısmı elektriksel dalgalar ile ısıtılarak buharlaştırılır. Sinir üzerindeki bası ortadan kalkar. Uygun hastalarda kullanıldığında çok iyi cevap verirken, hasta doğru seçilmez ise fayda sağlamaz. Maliyeti daha yüksek bir uygulamadır. Benzer bir yöntemle de lazer ışını kullanılsa da daha pahalı olmasına rağmen diğerlerinden daha etkin değildir.

 Disk içine ozon ve gel alkol uygulaması diğer bir yöntemdir. Disk içine uygulanan ozonla disk büzülür küçülür ve fıtıklaşan kısım geri çekilir.